miluješ ich?

čisté dáta čisté myšlienky

dokonalosť nemennosť nesmrteľnosť

ak si to nepamätáš tak to neexituje

čo nie je zapamätané nikdy sa nestalo

existuje toľkokrát koľkokrát si ju pamätajú

umrela toľkokrát koľkokrát na ňu zabudli

nemôžeme vidieť skutočnosť keď vidíme len odrazy

ilúziu

chytení v sieti

čistota toku

milujú ľudí preto sa raduj
miluj Boha

myšlinky sa spoja