O STRÁNKE

about/this/page

Čo vlastne?

Odporúčania

English About

English Recommends

Čo vlastne?

Vitaj internetový dobrodruh. Práve si sa dostal na záhadné kúty internetu. Táto stránka je môj voľnočasový koníček. Hlavnou témou je anime, počítače, divná hudba (hlavne lolicore, breakcore, weirdcore, ambiend...) a undergroud hry. Taktiež sa tu „filozofuje“ o existencii, zdieľaní informácií na sieti a o digitalizácií a jej (katastrofálnych) následkoch na ľudskú rasu ୧((#Φ益Φ#))୨. Ale ak pôjdete hlbšie, nájdete toho omnoho viac a dokonca aj užitočného... Viem trošičku editovať videa a robiť s hudbou, takže moje výtvory som sa rozhodol takto využiť. Dúfam, že sa vám toto bude páčiť.
OwO

Odporúčania

Pre plný zážitok a zabráneniu „rozbitiu“ stránky, je najlepšie používať počítač, normálnu veľkosť písma (18px) a priblíženie 100%. Snažím sa túto stránku optimalizovať aj na mobily, lenže na niektorých mobilných prehliadačoch sa niečo dá mimo stred, na iných je zase všetko v poriadku... Čo sa týka inej veľkosti písma, tak stále viac používam relatívne jednotky, takže to nemusí vždy spôsobiť problémy. Stále sa učím programovať stránky (k dňu kedy toto píšem je 1 týždeň čo som zistil , že niečo ako html existuje), takže novšie výtvory budú na tom lepšie. Napriek všetkému TÁTO STRÁNKA BOLA URČENÁ K UMELECKÉMU ZÁŽITKU než k praktickosti a „accessibilite“. Možno nájdeš niekoho, kto ti poradí ti pomôže s preskúmavaním.
Ak sa chceš vrátiť klikni na srdiečko.
UwU

English About

Welcome, Traveler of the Webs. You just arrived at the mysterious corners of the Internet. This site is my hobby project. The main themes are anime, computers, weird music (mainly lolicore, breakcore, weirdcore, ambient...), and underground games. You will also find essays about human existence, sharing of information on the Web, about digitization and its (catastrophic) consequences for the human race ୧ ((# Φ 益 Φ #)) ୨. If you go deeper, you'll find a lot more (and even useful) staff. I know a little about editing videos and making music. That's the reason I decided to use my creations this way. I hope you like this.
OwO

English Recommendations

For a full experience it is best to use a computer, normal font size (18px) and 100% zoom. I try to optimize this page for mobile phones, but on some phone browsers something goes off-center; on others everything is fine. As for different font sizes, I'm increasingly using relative units, so changing font sizes does not always cause problems. I'm still learning how to program websites (today is one week since I discovered what html is...), so newer creations will be better. THIS SITE WAS INTENDED FOR AN ARTISTIC EXPERIENCE rather than accessibility. Maybe you will find someone who will help you with your adventures here. Please use some kind of language translator (google translate or something) because most of the site will be written in Slovak and Czech language. If more outsiders were interested in this site, I could make it bilingual or English version.
Click the heart to go home.
UwU